Koupit nebo pronajmout?
Nemovitost
Lokalita

Předsmluvní informace pro spotřebitele 
ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako OZ)
(dále jen jako Poučení)

realizované ze strany společnosti: VK Real s.r.o., IČO: 26707608, se sídlem: Harmonická 1384/13, 158 00 Praha 5, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, sp. zn.: 88708, kancelář: Bělohorská 238/85, 169 00 Praha 6, tel.: 199 144 444, e-mail: info@vkreal.cz, datová schránka: rxg2kpm, www.vkreal.cz. 
Společnost je oprávněný uživatel značky CHIRŠ realitní kanceláře.
(dále jen jako Zprostředkovatel)

a adresované všem potencionálním klientům Zprostředkovatele
kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy se Zprostředkovatelem
(dále jen jako Zájemce)                                            

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, bylali tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom Zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu Zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany Zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od Smlouvy o zprostředkování

Adresát:

VK Real s.r.o., Bělohorská 238/85, 169 00 Praha 6, tel.: 299 144 444, e-mail: info@vkreal.cz, datová schránka: rxg2kpm.

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o zprostředkování ze dne

Jméno a příjmení Zájemce:

Adresa Zájemce:

Podpis Zájemce (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

Datum:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Zprostředkovatele. V tomto směru Zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

Zásady ochrany osobních údajů Realitní kanceláře jsou uveřejněny na stránkách www.vkreal.cz.

V Praze dne 5.12.2018

VK Real s.r.o.

  Vytvořit poptávku

  • Byty
  • Domy
  • Rekreační objekty
  • Komerční nemovitosti
  • Pozemky
  • Ostatní
  • Zahraniční

  Upřesnit

  Cena a plocha

  m2
  m2
  m2
  m2

  ... nebo vyberte celý kraj či okres

  Lokalita

  Vlastnictví

  Konstrukce

  Typ budovy

  Vybavení

  Charakteristika

  IS sítě

  Umístění v obci

  Vyhledat vhodné nemovitosti

  • Byty
  • Domy
  • Rekreační objekty
  • Komerční nemovitosti
  • Pozemky
  • Ostatní
  • Zahraniční

  Upřesnit

  Vyhledat fulltextově

  Cena a plocha

  m2
  m2
  m2
  m2

  ... nebo vyberte celý kraj či okres

  Lokalita

  Vlastnictví

  Konstrukce

  Typ budovy

  Vybavení

  Charakteristika

  IS sítě

  Umístění v obci